W ó z k i   p o d n o ś n i k o w e  m a s z t o w e

  kliknij na wybranym zdjęciu by przejść do szczegółowego opisu  

masztowe ręczne


wózek podnosnikowy ręczny wózek podnosnikowy ręczny produkcji chińskiej elektryczny wysokiego unoszenia

WRP3 - 1003 Mst

SFH - 10

WRP3 - 1007 Mst

 


z elektrycznym podnoszeniem


wózek podnosnikowy ręczny PS-0412/0415 z elektrycznym podnoszeniem z elektrycznym podnoszeniem produkcji chińskiej

PS - 0412

WRP3 - 1003 Mst EHS

SPN - 10


z elektrycznym napędem jazdy i podnoszenia


 
z elektrycznym podnoszeniem i napędem z elektrycznym podnoszeniem i napędem elektryczny z regulowanym rozstawem wideł

CLE - 1216

seria GX

GX stradle