Z WAGˇ SAC 20 - import

 • wózki z wag± przeznaczone s± do poziomego przemieszczania ładunków oraz szybkich
  pomiarów mas ładunkowych umieszczanych na widłach wózka
 • dla masy ładunkowych 2000 kg dokładno¶ć wskazania ± 2 kg
 • Funkcje wagi: automatyczne zerowanie, ręczne tarowanie i kasowanie
  (waga netto i brutto), test funkcyjny
 • wózek wyposażony jest w zawór przeci±żeniowy
 • koła i podwójne rolki wykonane z bieżnikiem poliuretanowym
 • wyposażony w baterię 12V / 5Ah ; czas pracy ok. 16 godzin
 • wózki dostępne w opcjach:
  SAC - 20      z wag± bez legalizacji
  SAC - 20D   z wag± i drukark± bez legalizacji
 • produkt importowanyinne opcje
↓ wózka ↓

wózek paletowy z wag±
Wózek paletowy SAC z wag±
<< poprzedni powrót następny >>

  typ

SAC - 20b

SAC - 20D

  udĽwig  [kg]

2000  [ ± 2 kg ]

  podziałka elementarna  [kg]

0,2

  zasilanie

akumulator 12 V / 5 Ah

  długo¶ć / rozstaw zewn. wideł  [mm]

1150 / 568

  długo¶ć całkowita  [mm]

1535

  wysoko¶ć wideł min / max   [mm]

88 / 200

  ¶rednica kół steruj±cych [mm]

Ø 180 x 50

  wymiary rolek  [mm]  << zobacz koła i rolki >>

Ø 74 x 70

  masa  [kg]

120

  cena netto  [ zł ]

3590,00

4740,00

Obja¶nienia:
wózek tylko w opcji PTP - koła steruj±ce i rolki prowadz±ce podwójne z bieżnikiem poliuretanowym

Ceny nie zawieraj± podatku VAT23%, kosztów transportu i montażu

Dane zawarte w ofercie maj± charakter orientacyjny i mog± ulec zmianie z przyczyn technicznych lub handlowych