K O N T E N E R K I   W A R S Z T A T O W E

  • wymiary gabarytowe 500 x 500 x 500 mm
  • lakierowane proszkowo
  • zamykane zamkami kluczykowymi
  • kontenery z drzwiczkami wyposażone w jedn± półkę
  • kontenery z szufladami, zamykane zamkiem centralnym
  • w kontenerach z 4 szufladami jedna szuflada z przegródkami
  • udĽwig szuflady 20 kg
<< poprzedni powrót

  symbol:

Kontener z drzwiczkami

  Cena netto [ zł ]:

telefonicznie

  symbol:

Kontener z 3 szufladami

  Cena netto [ zł ]:

telefonicznie

  symbol:

Kontener z 4 szufladami

  Cena netto [ zł ]:

telefonicznie

Ceny nie zawieraj± podatku VAT23%, kosztów transportu i montażu

Dane zawarte w ofercie maj± charakter orientacyjny i mog± ulec zmianie z przyczyn technicznych lub handlowych