Gorzów Wielkopolski - Historyczne Miasta w Polsce, 2007r.


 
powrót następny >>

Rewers : Wizerunek Kościoła Katedralnego pw. Wniebowzięcia NMP w Gorzowie Wielkopolskim. Na dole stylizowany trotuar. W otoku napis: GORZÓW WIELKOPOLSKI.

Awers : W centralnej części wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Z prawej strony napis: 2 zł. U góry półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz oznaczenie roku emisji: 2007. Poniżej orła stylizowany fragment muru miejskiego z blankami oraz z bramą o rozwartych wrotach, z uniesioną kratą w prześwicie. Pod lewą łapą orła znak mennicy.

Na boku : powtórzony napis NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.

Nominał - 2 zł
Data emisji: 2007.04.04
Stempel zwykły
Metal CuAl5Zn5Sn1
Średnica - 27 mm
Masa - 8,15 g

stk - 87