Włocławek - Historyczne Miasta w Polsce, 2005r.


 
<< poprzedni powrót następny >>

Rewers : Stylizowany wizerunek bazyliki katedralnej p.w. Wniebowzięcia NMP we Włocławku, od strony południowo-wschodniej. U góry napis: WŁOCŁAWEK.

Awers : W centralnej czę¶ci wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Z prawej strony napis: 2 zł. U góry półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz oznaczenie roku emisji: 2005. Poniżej orła stylizowany fragment muru miejskiego z blankami oraz z bram± o rozwartych wrotach, z uniesion± krat± w prze¶wicie. Pod lew± łap± orła znak mennicy.

Na boku : powtórzony napis NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.

Nominał - 2 zł
Data emisji: 2005.11.18
Stempel zwykły
Metal CuAl5Zn5Sn1
¦rednica - 27 mm
Masa - 8,15 g

stk - 53