Jan Paweł II 1920-2005, 2005r.


 
<< poprzedni powrót następny >>

Rewers : Z lewej strony wizerunek Papieża Jana Pawła II. Z prawej strony stylizowany wizerunek fragmentu Bazyliki ¶w. Piotra w Rzymie oraz napis: JAN/PAWEŁ II. U góry półkolem napis: 1920-2005.

Awers : Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-05, pod orłem napis: ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, poprzedzony oraz zakończony sze¶cioma perełkami. Pod lew± łap± orła znak mennicy.

Na boku : powtórzony napis NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.

Nominał - 2 zł
Data emisji: 2005.06.29
Stempel zwykły
Metal CuAl5Zn5Sn1
¦rednica - 27 mm
Masa - 8,15 g

stk - 144