¦wiatowa Wystawa EXPO 2005 - Japonia, 2005r.


 
<< poprzedni powrót następny >>

Rewers : Stylizowany wschód słońca nad gór± Fuji na tle ozdobnego reliefu. U góry wizerunek dwóch żurawi w locie. Z lewej strony półkolem napis: EXPO, z prawej półkolem napis: AICHI. U dołu napis: 2005.

Awers : Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20  05, pod orłem napis: zł 2 zł, w otoku napis; RZECZPOSPOLITA POLSKA, poprzedzony oraz zakończony sze¶cioma perełkami. Pod lew± łap± orła znak mennicy.

Na boku : powtórzony napis NBP, rozdzielony gwiazdkami.

Nominał - 2 zł
Data emisji: 2005.03.23
Stempel zwykły
Metal CuAl5Zn5Sn1
¦rednica - 27 mm
Masa - 8,15 g

stk - 9