Szafki 10-cio skrytkowe do przechowywania
złożonej odzieży czystej

Szafka na odzież czyst¶ ></td>
		<td valign=
  •   SzC 10K1   
  • szafki 10-cio skrytkowe przeznaczone do
    przechowywania składanej odzieży czystej
  • malowane proszkowo na kolor popiel RAL 7035
  • posiadaj± centralne drzwi, zamykane
    zamkiem typu Euro-Locks z jednopunktowym
    ryglowaniem (system Master)


Ceny nie zawieraj± podatku VAT23%, kosztów transportu i montażu


Dane zawarte w ofercie maj± charakter orientacyjny i mog± ulec zmianie z przyczyn technicznych lub handlowych